Yn Ngardd Cegin Mostyn

10:00 -16:00  Llefydd ar gael drwy gydol Hydref, 16/17eg, 23/24ain a drwy gydol hanner tymor 25-31 gwelwch y wefan am argaeledd ac i gofrestru    Gwelwch safle ‘Eventbrite’ ar gyfer tocynnau penwythnos a gwyliau hanner tymor.

 

Cegin Gardd Mostyn

Neuadd Mostyn

Treffynnon

CH89HN

 

Yn nglyn ar digwyddiad

Ymunuwch a ni fis Hydref ar gyfer casglu eich pwmpen, byddwch yn greadigol gyda’ch sgiliau cerfiad a mwynhau eich ymwleiad ir ‘ Gegin yn yr Ardd’.

Bydd lluniaeth ar gael i gasglu arian i gronfa Helpu Draenogod Prestatyn a chronfa cwn ‘Almost Home Dog Rescue’.

Planwyd 2000 o bwmpeni felly bydd digon o ddewis ar gael.

Edrychwn ymlaen i’ch croesawu yn fuan.

Parcio ar gael, dilynwch yr arwyddion.

Croeso i gwn ond ar dennyn os gwelwch yn dda.

Mynediad drwy docyn yn unig, archebwch o flaen llaw er mwyn osgoi siom.

Bydd angen arian parod – dim modd defnyddio cardiau

Nodwch, bydd pwmpeni yn cael ei prisho drwy faint. Bydd ein jam, siytni, finegr a chymysgydd ar gyfer gin ar gael iw prynu.