Ymunwch a  Jo o Aballu (Creftwyr Siocled) a Katherine (Angel Feathers) yn y We Three Loggerheads, Ruthin Road, Dinbych.
Noson blasu Gin & Siocled  7:00yh – 9:00yh  £8 y pen (niferoedd cyfyngedig ar gael)

Ticedi ar gael ar y drws ne e-bostiwch i archebu.

jo@aballu.co.uk  neu katharine@angelfeathers.co.uk

Noson hwylys ac anffurfiol, yn dod i adnabod y cynhyrchwyr a syt ddoth y cydweithrediad rhwng y ddau gwmni i gyfuno ei gin trwffwl blasus, cyfle i flasu a bag bach i fynd adra gyda chwi.