2 i 31 Hydref, 10am i 4pm

Eleni, byddwn yn dathlu’r ffrwyth diymffrost gydag arddangosfa afalau yn ein stablau hanesyddol.

Ochr yn ochr â’r arddangosfa drawiadol, byddwn yn gwerthu rhai o’n hamrywiaethau hynafol o afalau ac yn cynnal sgyrsiau a theithiau yn yr ardd.

Ymunwch â sgwrs yn ystod y tri phenwythnos cyntaf ym mis Hydref, gyda theithiau afalau yn yr ardd wedi’u trefnu ar gyfer 2, 5, 9, 14, 16 a 19 Hydref am 12.30pm a 2.30pm.

Cofiwch ddod â’ch afalau cartref anhysbys gyda chi gan y bydd ein Prif Arddwr, Glyn Smith, wrth law ar 2 a 3 Hydref i adnabod eich amrywiaethau chi.

Dewch i weld ein harddangosfeydd ffenestri a dathlu golygfeydd a synau tymor yr hydref yn Erddig.