– 

Dathliad i ddarfod diwadd cynhaeaf afalau yn stad Penarlag. Dewch yn llu ir Siop Fferm i wledda ar fwyd, diod, cerddoriaeth a digon o weithgareddau. Gan ddarfod diwedd cyfnod tyfu yr Haf a chroesawu dechrau’r Hydref. Felly, codwch wydred ir swp cyntaf o Seidr Stad Penarlag a rhoid llwnc destyn ir Tymor.

 

Digwyddiadau yn y Shed – o hanner dydd

Sesiynau blasu bwyd a diod dan y canopi – o hanner dydd

Bwyd a diod gwych – o hanner dydd dan 8yh

Cerddoriaeth Byw 4yh-8yh

 

+ tannau gwersyll, bels gwair, casglu pwmpen a llawer mwy

Mynediad AM DDIM i bawb

Cerwch draw iw wefan am fwy o wybodaeth; https://hawardenestate.co.uk/events/apple-day