Bydd ‘Y Mug Run’ Y Rhyl, yn nghaffi ‘Kite Surf’ ddydd Sadwrn 23ain o Hydref, dewch draw i flasu a chael cyflwyniad o gwpanu coffi.

Coffi moesegol wedi’i rhostio’n ffres. Wedi ei grefftu drwy law gyda llwyiad o gariad Gymreig.

Ticedi ar gael or caffi, niferoedd cyfyngedig felly ewch draw nawr.