Gwyliau

Yn ogystal â’n rhaglen o brofiadau unigryw yn gysylltiedig â bwyd, mae rhaglen yr Hydref Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru yn cynnwys gwyliau bwyd sefydledig y rhanbarthau. Bydd y digwyddiadau yma i gyd yn ddiwrnodau gwych i’r teulu cyfan…

GŴYL FWYD WRECSAM – WEDI'I GANSLO

Mae Gŵyl Fwyd Wrecsam yn dathlu bwyd a diod gorau’r ardal. Bydd amrywiaeth eang o stondinau yn yr ŵyl, yn gwerthu cynnyrch lleol megis caws, coffi, alcohol, siocled, cacennau a pasteiod porc.  Bydd yna hefyd stondinau bwyd ar y stryd lle gellir prynu a mwynhau bwyd oer neu boeth wrth gerdded o gwmpas safle’r ŵyl.

Ar ôl cael llond eich bol o fwyd a diod, gallwch fwynhau’r adloniant anhygoel fydd ar gael. Bydd sialensiau cysylltiedig â bwyd i’w gweld ar y rhestr adloniant, a gall ymwelwyr gymryd rhan mewn sialensiau megis ‘Her y chilli’!  http://www.wrexhamfoodfestival.wales/

GŴYL FWYD A DIOD YR WYDDGRUG - WEDI'I GANSLO

Bydd Gŵyl Fwyd a Diod yr Wyddgrug yn fwrlwm o arddangoswyr rhagorol ac adloniant gwych.

Yn ei 14eg flwyddyn erbyn hyn, mae’r ŵyl yn cyflwyno penwythnos llawn dop gydag arddangosiadau gan gogyddion enwog a rhai newydd. Bydd pawb yn falch o groesawu theatr goginio’r plant yn nôl, lle mae’r rhai bach yn cael cyfle i fynd i’r afael â’r pin rholio a chreu eu seigiau eu hunain.

Bydd yna gyfuniad o gerddoriaeth amrywiol drwy’r dydd, gyda rhywbeth at ddant pawb, a bydd y dorf yn gwirioni ar gampau’r cogyddion yn cerdded ar stilts, sef dim ond un enghraifft o’r adloniant a’r gweithgareddau ychwanegol, rhyfeddol a ddaw i ddiddanu mynychwyr yr ŵyl.  Yn arwain y theatr goginio bydd yr actor o Coronation Street a gwneuthurwr caws arobryn, Sean Wilson.  Bydd rhestr o gogyddion talentog yn ymuno ag o, gan gynnwys rhai wynebau lleol adnabyddus a’r prif gogydd llysieuol, Eddie Shepherd. Bydd plant yn cael dod i’r ŵyl am ddim eleni os byddwch yn archebu tocynnau ar lein cyn dydd Gwener, Medi 20.

Ar gyfer y newyddion diweddaraf am yr ŵyl, ewch i:

Instagram: mold_food_drink_festival

GŴYL FWYD Llangollen - 17-18 HYDREF 2020

Am y tro cyntaf erioed, bydd Gwyl Fwyd Llangollen yn mynd arlein!! Gallwch ddarganfod bwydydd a diodydd gwych yn ein marchnad cynhyrchwyr lleol gwych. Cewch fwynhau dosbarthiadau coginio byw a chymryd rhan yn ein gweithdai hwyliog. Cewch ein ryseitiau newydd cyffrous neu ddysgu am brydau traddodiadol.

Cewch yma bopeth y byddwch ei angen ei wybod ynghylch ddigwyddiad eleni https://youtu.be/nE9wRvJgLGY

https://www.llangollenfoodfestival.com/

EIRIN DINBYCH - WEDI'I GANSLO

Mae eirin Dinbych yn hollol unigryw. Dyma’r unig fath o eirinen frodorol i Gymru a amcangyfrifir ei bod dros 300 mlwydd oed.

Digwyddiad blynyddol i ddathlu’r eirin, gydag amrywiaeth o fwyd a diod yn cynnwys y ffrwythau lleol, yw Gŵyl Eirin Dinbych.

Mae’r ŵyl yn para trwy’r dydd; bydd dewis gwych o seigiau ar gael, o fochyn wedi’i rostio gyda saws eirin, i siocledi eirin moethus, a bydd yna amrywiaeth eang o stondinau i’w gweld.

AFAL Erddig

P’run ai afal taffi, tarten afal, saws afal neu afal plaen, syml sydd yn mynd a’ch bryd, bydd gan ein mis cynhaeaf afalau rywbeth i’w gynnig i bawb. O ddydd Sadwrn 6 Hydref tan ddydd Sul 29 Hydref, gall ymwelwyr fwynhau gwledd hydrefol i’r synhwyrau.

Trwy gydol y mis, bydd yna lwybr dan do ac yn yr awyr agored, arddangosfa o seidr a pherai Cymreig, a sgyrsiau a theithiau yn seiliedig ar afalau. https://www.nationaltrust.org.uk/erddig/features/squeezing-more-juice-from-erddigs-harvest

Comments are closed.