Fideo Blas 4- Tafarndai a Bwytai wedi addasu mewn ffyrdd creadigol yn ystod y cyfnod clo

Pan wnaeth y cyfnod clo orfodi cau’r holl dafarndai a bwytai, gwnaeth llawer ohonyn nhw ganfod ffyrdd dyfeisgar i barhau i gefnogi eu cymuned leol. Mae’r fideo hwn yn dangos sut y gwnaeth perchnogion tafarndai a bwytai ledled Gogledd Ddwyrain Cymru gyflwyno ffyrdd creadigol o gefnogi’r gymuned leol.