Fideo Blas 3- Cynhyrchwyr Bwyd a Diod yn addasu eu modelau busnes dros nos

Mae’r fideo hwn yn cynnwys cynhyrchwyr bwyd a diod o Wrecsam, Aballu Truffles a Magic Dragon Brewing, sy’n dangos sut y gwnaethon nhw addasu eu modelau busnes i fodloni’r galw gan y gymuned leol tra’n jyglo eu heriau cyflenwadau eu hunain.