Fideo Blas 2- Gweithiodd busnesau lleol gyda’i gilydd i ddarparu danfoniadau i’r cartref

Dros nos, yn sydyn roedd aelwydydd ledled Gogledd Ddwyrain Cymru angen danfon nwyddau i’w cartrefi. Mae’r fideo hwn yn dangos sut y gweithiodd busnesau lleol gyda’i gilydd i sicrhau danfoniadau i gartrefi ar draws y rhanbarth.