Fideo Blas 1: Siopau Fferm lleol yn ateb y galw yn ystod y cyfnod clo

Gwelodd siopau fferm ledled Gogledd Ddwyrain Cymru gynnydd dramatig mewn busnes yn ystod y cyfnod clo. Mae’r fideo hwn yn dangos sut y gwnaeth pobl ddewis siopa’n lleol am resymau diogelwch neu ddiffyg slotiau danfoniadau archfarchnad.