DIGWYDDIADAU

Our events this year have been disrupted by the Covid19 crisis. There will be a limited programme of interactive, online events with details coming soon. In the meantime, please read below about previous events we have held and join us on Instagram, Facebook, or Twitter to be updated when our next events are added.

Blasu siocled gyda’r arbenigwyr!

Yn y digwyddiad hwn, lle gwerthoedd y tocynnau gyflymaf, gwnaeth gwesteion dreulio noson yn y Cocoa Rooms yn yr Orsedd yn blasu siocledi newydd, dysgu am y grefft a rhannu syniadau ar gyfer cynhyrchion newydd gan wneud mwy o ddefnydd eto o gynhwysion lleol.

Noson goginio o gwmpas y tan gyda Chefcampers.com

Gwnaeth y gwesteion ymuno gyda’r Campfire Chef Mike yn y goedwig am brofiad bwyta unigryw, ansawdd uchel, dros dân agored. Roedd y bwyd i gyd yn lleol a chafodd ei baratoi dros dân gan arbenigwr, gyda’r gwesteion yn cymryd rhan yn yr holl broses o’r fforio i’r bwyta.

Gwneud coctels Shlizzy a danteithion caws ar y fferm

Mwynhaodd y gwesteion noson hudolus ar y fferm deuluol hon yn gwneud eu coctels eu hunain gan ddefnyddio gwirodydd Shlizzy, wedi’u gwneud o ffrwythau a dyfir ar y fferm, gyda’r bwffe wedi’i ei ddarparu gan The Little Cheesemonger a chwrw lleol i’w fwynhau hefyd.

Afalau a dawnsio yng Ngŵyl Daniel Owen

Gwnaeth Afalau a Dawns adfywio traddodiadau lleol a darparu gwledd i’r llygaid yn cyfuno gwasgu afalau i gael sudd a dawnsio traddodiadol. Bu’r gwesteion yn gwasgu sudd o afalau lleol, blasu’r gwahanol sudd o amrywiaeth o afalau lleol a gwrando ar arbenigwyr ar berllannau treftadaeth fel rhan o ŵyl Daniel Owen wythnos o hyd a gynhelir yn yr Wyddgrug yn flynyddol.

Canwïo ac arlwyo ar dirnod lleol

Mentrodd gwesteion mewn canw ar draws Traphont Ddŵr Pontcysyllte – hon yw’r draphont hiraf ym Mhrydain a’r un uchaf yn y byd i gario camlas. Yna gwnaethant fwynhau pryd lleol ar lan y gamlas wedi’i ddarparu gan Lot 11, caffi yn Wrecsam sydd wedi ennill llu o wobrau. Yn ogystal â bwyd blasus roedd y digwyddiad yn cynnwys hyfforddiant canwïo a thaith dywysedig.

Ymweliad fferm g-wy-ch

Bu’r gwesteion yn y digwyddiad hwn yn dilyn siwrnai wyau lleol o’r buarth i’r bwrdd yn Fferm Clyttir. Arweiniodd y ffermwr David Sharples bawb trwy’r caeau a’r siediau ieir a sgwrsio am heriau casglu, didoli a phacio wyau i sicrhau cynhyrchu wyau trwy gydol y flwyddyn a chadw ei ieir yn iach a bodlon.

Comments are closed.

instagram