DIGWYDDIADAU

Mae’r argyfwng Covid-19 wedi tarfu ar ein digwyddiadau eleni. Byddwn yn cynnig rhaglen gyfyngedig o ddigwyddiadau rhyngweithiol ar-lein, gyda manylion i ddod yn fuan. Yn y cyfamser, darllenwch am y digwyddiadau a gynhaliwyd yn flaenorol a dilynwch ni ar Instagram, Facebook neu Drydar i gael y manylion diweddaraf pan ychwanegir ein digwyddiadau nesaf.

Blasu siocled gyda’r arbenigwyr!

Yn y digwyddiad hwn, lle gwerthoedd y tocynnau gyflymaf, gwnaeth gwesteion dreulio noson yn y Cocoa Rooms yn yr Orsedd yn blasu siocledi newydd, dysgu am y grefft a rhannu syniadau ar gyfer cynhyrchion newydd gan wneud mwy o ddefnydd eto o gynhwysion lleol.

Noson goginio o gwmpas y tan gyda Chefcampers.com

Gwnaeth y gwesteion ymuno gyda’r Campfire Chef Mike yn y goedwig am brofiad bwyta unigryw, ansawdd uchel, dros dân agored. Roedd y bwyd i gyd yn lleol a chafodd ei baratoi dros dân gan arbenigwr, gyda’r gwesteion yn cymryd rhan yn yr holl broses o’r fforio i’r bwyta.

Gwneud coctels Shlizzy a danteithion caws ar y fferm

Mwynhaodd y gwesteion noson hudolus ar y fferm deuluol hon yn gwneud eu coctels eu hunain gan ddefnyddio gwirodydd Shlizzy, wedi’u gwneud o ffrwythau a dyfir ar y fferm, gyda’r bwffe wedi’i ei ddarparu gan The Little Cheesemonger a chwrw lleol i’w fwynhau hefyd.

Afalau a dawnsio yng Ngŵyl Daniel Owen

Gwnaeth Afalau a Dawns adfywio traddodiadau lleol a darparu gwledd i’r llygaid yn cyfuno gwasgu afalau i gael sudd a dawnsio traddodiadol. Bu’r gwesteion yn gwasgu sudd o afalau lleol, blasu’r gwahanol sudd o amrywiaeth o afalau lleol a gwrando ar arbenigwyr ar berllannau treftadaeth fel rhan o ŵyl Daniel Owen wythnos o hyd a gynhelir yn yr Wyddgrug yn flynyddol.

Canwïo ac arlwyo ar dirnod lleol

Mentrodd gwesteion mewn canw ar draws Traphont Ddŵr Pontcysyllte – hon yw’r draphont hiraf ym Mhrydain a’r un uchaf yn y byd i gario camlas. Yna gwnaethant fwynhau pryd lleol ar lan y gamlas wedi’i ddarparu gan Lot 11, caffi yn Wrecsam sydd wedi ennill llu o wobrau. Yn ogystal â bwyd blasus roedd y digwyddiad yn cynnwys hyfforddiant canwïo a thaith dywysedig.

Ymweliad fferm g-wy-ch

Bu’r gwesteion yn y digwyddiad hwn yn dilyn siwrnai wyau lleol o’r buarth i’r bwrdd yn Fferm Clyttir. Arweiniodd y ffermwr David Sharples bawb trwy’r caeau a’r siediau ieir a sgwrsio am heriau casglu, didoli a phacio wyau i sicrhau cynhyrchu wyau trwy gydol y flwyddyn a chadw ei ieir yn iach a bodlon.

Comments are closed.