Bwyd da a Gwledda! 10 o FFEITHIAU AM WLEDDA i’ch helpu i baratoi at Wledd Ganoloesol Amgueddfa Wrecsam.

Os oes gwacter yn eich bywyd ar ôl i Game of Thrones orffen, dyma’ch cyfle i wisgo ar gyfer noson o wychder, bwyd da a hwyl canoloesol – a’r cyfan ar stepen eich drws…

Ar ddydd Sadwrn 19 Hydref, bydd adeilad hanesyddol Amgueddfa Wrecsam yn cael ei drawsnewid yn Neuadd Wledda Ganoloesol ar gyfer noson fythgofiadwy o hwyl, bwyd ac adloniant canoloesol. Y Courtyard Café, sef caffi arobryn yr Amgueddfa sydd yn gyfrifol am y fwydlen o fwydydd lleol, a bydd yna rywbeth ar gyfer pawb.

“Tydi ymwelwyr ddim yn cysylltu amgueddfa gyda chaffi arobryn fel arfer, felly da ni eisiau i bawb wybod amdano fo,” meddai Karen Harris, cydlynydd digwyddiadau’r Amgueddfa. “Rydym yn cefnogi cynhyrchwyr bwyd a chyflenwyr diod lleol ers dros dair blynedd, ac rydym wrth ein bodd o fod yn rhan o Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru, – er mwyn i ni gael dangos be’ da ni’n gallu ei wneud ymhlith yr holl ddigwyddiadau bwyd eraill fydd ar gael.”

“Gan fod pob cyfnod o hanes yn cael ei gynrychioli yn arddangosfeydd yr amgueddfa, fe wnaethon ni benderfynu y byddai’r chwaeth a’r blasau sy’n gysylltiedig â chyfnod gwych yr Oesoedd Canol yn addas iawn ar gyfer arddangos bwyd lleol yn y lleoliad hanesyddol hwn.”

I’ch paratoi ar gyfer y noson, dyma ein dewis ni o 10 o’r ffeithiau gorau am wledda canoloesol … ond peidiwch â phoeni, nid uwd fyddwch chi’n ei gael!

  • Byddai’r gwesteion oedd yn eistedd o amgylch yr Arglwydd a’r Arglwyddes yn cael eu lleoli yn nhrefn eu pwysigrwydd
  • Byddai “ffrwmenti”, sef math o uwd sbeislyd, yn cael ei weini’n aml mewn gwleddoedd canoloesol
  • Fel arfer, roedd y ffrwmenti’n dod gyda chwrs cyntaf y wledd
  • Roedd yna fyrddau hirion yn gwegian dan bwysau cigoedd amrywiol, adar wedi’u stwffio a phasteiod
  • Gyda’u dwylo oedd pobl yn bwyta mewn gwledd ganoloesol – doedd yna ddim cyllyll na ffyrc
  • Doedd yna ddim platiau chwaith – roedd pobl yn bwyta oddi ar ddarnau o fara sych neu ‘drenswyr’
  • I ddifyrru’r gwesteion, roedd yna gerddorion, cantorion a digrifweision oedd ag  amrywiaeth eang o sgiliau canu, cerddorol ac adrodd straeon, jyglo a dweud jôcs, – oedd weithiau am y rhai oedd yn y gynulleidfa.
  • Roedd gan y brenin was arbennig i flasu ei fwyd, rhag ofn fod gwenwyn ynddo fo
  • Roedd pobl yr Oesoedd Canol yn yfed o un gwpan fawr gyda sawl dolen iddi
  • Gwisgai pobl eu dillad gorau, gan fod gwledd ganoloesol yn achlysur arbennig

Ond does dim rhaid i chi boeni am beth i’w wisgo hyd yn oed. Bydd y Costume Company o Gorwen yn cymryd archebion am wisgoedd ar gyfer unrhyw arglwydd, arglwyddes neu berson pwysig arall sydd am fynychu’r digwyddiad cyffrous hwn!     

Ond gwyliwch rhag y digrifwas a’i jôcs! 

Am fwy o wybodaeth am beth sydd ar y fwydlen ac i archebu tocyn, ewch i https://www.eventbrite.com/e/night-at-the-museum-medieval-feast-gwledd-ganoloesol-yn-yr-amgueddfa-tickets-66757873597