Beth yw Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru?

Dathliad o brofiadau unigryw fydd yn parhau am 40 diwrnod, a’r cyfan yn seiliedig ar fwyd, yw Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru. Diben y dathlu yw annog pobl leol ac ymwelwyr fel y’i gilydd i ddarganfod, profi a bwyta’r gorau o’r hyn sydd gan Ogledd Ddwyrain Cymru i’w gynnig.

Darganfod • Profi • Bwyta

Mae Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru yn dod â’n tirwedd a’n treftadaeth gwych a chynhyrchwyr bwyd a busnesau lletygarwch y rhanbarth at ei gilydd. Drwy gydol yr Hydref, byddwn yn cynnig dros 30 o ddigwyddiadau i chi eu profi ar draws Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam. Bydd ein prif ddigwyddiadau’n cynnwys achlysur tei du gyda lluniaeth wrth rafftio ar yr Afon Ddyfrdwy yn Llangollen, te prynhawn mewn llyfrgell cyn brif weinidog ym Mhenarlâg Sir y Fflint, neu loddesta mewn gwisg ganoloesol yn amgueddfa Wrecsam. Ac fe gefnogir y prif gyfleoedd arbennig yma gan deithiau tywysedig lle gallwch brofi lluniaeth wrth chwilota yng nghefn gwlad, ymweld â ffermydd gyda phryd o fwyd i ddilyn, a chyfleoedd eraill lle byddwch yn gallu mwynhau cynnyrch tymhorol.

Cefnogir y rhaglen gan asiantaeth adfywio gwledig Cadwyn Clwyd, ynghyd ag AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ac awdurdodau lleol Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam. Ein bwriad yw creu cyfres o ddigwyddiadau blynyddol a hunangynhaliol fydd yn cynnwys profiadau bwyta, teithiau cynhyrchu, arddangosiadau, blasu gwahanol fwydydd, gweithdai a dosbarthiadau meistr, – a’r cyfan wedi ei drefnu o gwmpas gwyliau bwyd sefydledig Llangollen, Yr Wyddgrug a Wrecsam.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Comments are closed.

instagram