Beth yw Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru?

Dathliad o brofiadau unigryw fydd yn parhau am 40 diwrnod, a’r cyfan yn seiliedig ar fwyd, yw Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru. Diben y dathlu yw annog pobl leol ac ymwelwyr fel y’i gilydd i ddarganfod, profi a bwyta’r gorau o’r hyn sydd gan Ogledd Ddwyrain Cymru i’w gynnig.

Darganfod • Profi • Bwyta

Mae Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru yn dod â’n tirwedd a’n treftadaeth gwych a chynhyrchwyr bwyd a busnesau lletygarwch y rhanbarth at ei gilydd. Trwy gydol yr Hydref, rydym yn mynychu ddigwyddiadau i’ch croesowu i flasu cynnyrch lleol ar draws Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Cefnogir y rhaglen gan asiantaeth adfywio gwledig Cadwyn Clwyd, ynghyd a Chronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog, AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ac awdurdodau lleol Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam. Ein bwriad yw creu cyfle i bawb gwrdd a chynhyrchwyr, manwerthwyr a busnesau lletygarwch sydd am arddangos popeth sy’n wych am fwyd a diod a gynhyrchir yn lleol.  Bydd sesiynau blasu, gweithdai a dosbarthiadau meistr a byddwn yn ymddangos yn y gwyliau bwyd a’r marchnadoedd sefydledig yn Llangollen, Yr Wyddgrug, Dinbych, Wrecsam a Rhuthun.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Comments are closed.