Taith Hydrefol Bragdy’r Hafod – dydd Sadwrn 12 Hydref

Mae Bragdy’r Hafod yn agor drysau’r bragdy yn yr Wyddgrug ar ddydd Sadwrn 12 Hydref fel rhan o Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru. Dechreuodd y cwmni teuluol yma fragu yng Ngwernymynydd yn 2011. Erbyn hyn, maent wedi agor bragdy 15 baril yn Lôn Nwy/Gas Lane, Yr Wyddgrug, a dyma ble fydd y daith yn cael ei chynnal. Mae’r safle gwreiddiol, ar gyfer un faril, yn cael ei defnyddio o hyd gan y perchennog a’r prif fragwr, Phill Blanchard i brofi bragiau newydd ac i gynhyrchu rhywfaint o’u cwrw prinnach.

Dros y blynyddoedd, mae Phill wedi cynhyrchu dros 50 gwahanol fath o gwrw, – o gwrw Oes yr haearn i gwrw ‘IPA’ – a’r cyfan o’r pedwar cynhwysyn sylfaenol sy’n gwneud cwrw da, sef haidd braenog, hopys, dŵr a burum. Yn ôl Phill, ‘fel gyda phob bwyd a diod o safon, mae’n dibynnu ar ansawdd y cynhwysion a’r gofal a gymerir wrth eu paratoi. Rydym yn edrych ymlaen at gael tywys pobl o gwmpas y bragdy, ac rydym mor falch o gael bod yn rhan o Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae’n ffordd wych i dynnu sylw at y bwyd a diod anhygoel sy’n lleol i’r ardal hon.’

Busnes teuluol go iawn ydi hwn. Phill yw’r prif fragwr, ei chwaer Suzanne a’i frawd-yng-nghyfraith Martin sy’n delio â’r gwerthu, y marchnata a’r gweinyddu, ac mae’n cael cymorth parod ei rieni i ddanfon y cwrw ac yn ystod sioeau a digwyddiadau eraill.

Gellir prynu’r cwrw casgen a’r cwrw potel mewn tafarndai, gwestai, siopau a chaffis ar hyd a lled Gogledd Cymru, gan gynnwys y Fat Boar, Gwesty Plas Hafod, Bwyty Edenshine, Caffi Florence, Deli’r Olive Tree, Deli Porter’s a llawer mwy.

Fel arfer mae yna 3 cwrw casgen craidd ar gyfer cwsmeriaid masnach a chyfanwerthu, yn ogystal ag argraffiad cyfyngedig o gwrw tymhorol fel Cwrw Moel Famau, – cwrw tywyll moethus wedi’i ysbrydoli a’i drwytho yng ngrug myglyd bryniau trawiadol Clwyd sy’n nepell o’r bragdy. 

Dewch i brofi’r cwrw gyda Phill ar daith ryngweithiol unigryw Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru. Bydd eich tocyn yn cynnwys taith o 45 – 60 munud, cyfle i flasu, a pheint neu 2 hanner peint yn y bar i fyny’r grisiau.

instagram

0
Ever fancied getting behind the scenes at a coffee roastery?
Join Owen & Edwards. Learn about green coffee and the roasting process. Book your place - link in bio.

#northeastwales #nothwales #behindthescenes #mold #tastenortheasteales #coffee @CadwynClwyd @Clwyd_Dee_AONB @NthEastWales
1
The @the_olive_tree_deli tastings & talks evening sounds fantastic. Join the team for an evening with local artisan producers. Book your place on our website.

Mae’r Noson Blasu a Sgwrs yn yr Olive Tree yn swnio’n anhygoel. Dewch gyda’n tîm am noson gyda chynhyrchwyr lleol medrus

#tastenortheastwales #northeastwales #localfood #northwales

@clwyd_dee_aonb @gogledddcymru_northeastwales @the_olive_tree_deli
1
Fire, Friends and Feast. Sounds great doesn't it?
Carve your own wooden spoon with David White aka @thewhittlings and then sit together and enjoy an autumnal feast cooked on an open fire @hawardenestatefarmshop hosted by @jwrnal_wales. Book through our website - link in bio.
#northwales #discovernortheastwales #northeastwales #localfood #tastenortheastwales