Pam y dylech Ddarganfod Gogledd Ddwyrain Cymru

Y gred sydd wrth wraidd Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru yw bod angen annog pobl leol ac ymwelwyr fel y’i gilydd i ddarganfod rhyfeddodau gwych ein tirwedd a’n treftadaeth. Ac mae digon i’w gael. Dim ond tair sir –    Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam – sy’n cael eu cynnwys yn ein dathliad ni o fwyd lleol, ond mae’r ystod o ddewisiadau sydd gennym yn anferth…

Ewch i Ddarganfod ein Hardal o Harddwch Naturiol Eithriadol  

Yng Ngogledd Ddwyrain Cymru y mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Yn swyddogol felly, dyma un o dirweddau pwysicaf y genedl. Mae’n ymestyn bron o’r arfordir yn y Gogledd hyd at fynyddoedd geirwon y Berwyn.        

Mae llawer o’n digwyddiadau lleol sy’n cael eu hysbrydoli gan fwyd yn cymryd rhan yn yr AHNE, ac mae’r dirwedd hon yn ganolog iddynt.

Dewch i ddarganfod ein Safle Treftadaeth y Byd

Yn 2009, dyfarnodd UNESCO statws Treftadaeth y Byd i 11 milltir o gamlas sy’n llifo drwy siroedd Wrecsam, Dinbych a’r Fflint a Swydd Amwythig. Mae’r Safle Treftadaeth y Byd yn cynnwys llawer o nodweddion gan gynnwys Traphont Ddŵr Pontcysyllte a Rhaeadr y Bedol, a bydd y ddau leoliad yma’n cynnal digwyddiadau Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru.

Dewch i ddarganfod ein trefi a’n pentrefi hanesyddol a mwy.Dim yn unig ysbrydoli pobl i archwilio tirweddau naturiol yw nod Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae yma drysorfa o hanes a threftadaeth yn ein trefi, pentrefi, cestyll a’n tai hefyd. Boed yn yr Wyddgrug yng Ngŵyl Daniel Owen neu Ŵyl Afalau Neuadd Erddig, mae digon i’w ddarganfod.

instagram

0
Ever fancied getting behind the scenes at a coffee roastery?
Join Owen & Edwards. Learn about green coffee and the roasting process. Book your place - link in bio.

#northeastwales #nothwales #behindthescenes #mold #tastenortheasteales #coffee @CadwynClwyd @Clwyd_Dee_AONB @NthEastWales
1
The @the_olive_tree_deli tastings & talks evening sounds fantastic. Join the team for an evening with local artisan producers. Book your place on our website.

Mae’r Noson Blasu a Sgwrs yn yr Olive Tree yn swnio’n anhygoel. Dewch gyda’n tîm am noson gyda chynhyrchwyr lleol medrus

#tastenortheastwales #northeastwales #localfood #northwales

@clwyd_dee_aonb @gogledddcymru_northeastwales @the_olive_tree_deli
1
Fire, Friends and Feast. Sounds great doesn't it?
Carve your own wooden spoon with David White aka @thewhittlings and then sit together and enjoy an autumnal feast cooked on an open fire @hawardenestatefarmshop hosted by @jwrnal_wales. Book through our website - link in bio.
#northwales #discovernortheastwales #northeastwales #localfood #tastenortheastwales