10
Hyd

Gyda diolch o galon i’n noddwyr …

Mae angen cryn dipyn o drefnu ar raglen digwyddiadau fel Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru. Yn enwedig pan mae popeth yn newydd, a phan mae angen gwefan, brandio, systemau… Felly, roedd cael cefnogaeth gan bartneriaid y sector cyhoeddus a busnesau di-ail yn beth gwych i ni. Maent wedi cymryd siawns ar rywbeth hollol newydd ac wedi rhoi eu harian a chysylltu

Read more

10
Hyd

Mae ymgyrchydd o Gymru sy’n angerddol dros fwyd wedi lansio ei busnes ei hun i hyrwyddo a dathlu cynnyrch cyfoethog ac amrywiol Gogledd Ddwyrain Cymru.

Syniad Trine Hughes, cadeirydd Bwyd Araf Gogledd Cymru a sylfaenydd ‘Slow Food Liverpool’, yw’r ‘Feeder’, a bydd yn ganolbwynt ar gyfer hyrwyddo cynnyrch a ryseitiau’r rhanbarth, wedi ei leoli mewn ysgubor hanesyddol yn Nyffryn Clwyd.   Bydd digwyddiad arbennig ar gyfer y lansiad ar ddydd Llun 21 Hydref yn Rhewl ger Rhuthun yn Ysgubor Rhyd y Cilgwyn, sy’n dyddio o’r 16eg

Read more

2
Hyd

Bwyd da a Gwledda! 10 o FFEITHIAU AM WLEDDA i’ch helpu i baratoi at Wledd Ganoloesol Amgueddfa Wrecsam.

Os oes gwacter yn eich bywyd ar ôl i Game of Thrones orffen, dyma’ch cyfle i wisgo ar gyfer noson o wychder, bwyd da a hwyl canoloesol – a’r cyfan ar stepen eich drws… Ar ddydd Sadwrn 19 Hydref, bydd adeilad hanesyddol Amgueddfa Wrecsam yn cael ei drawsnewid yn Neuadd Wledda Ganoloesol ar gyfer noson fythgofiadwy o hwyl, bwyd ac

Read more

2
Hyd

Edenshine – yn frwd am fwyd da

Fe wnaethom ni agor Edenshine 28 mlynedd yn ôl, ym mis Medi 1991. Roeddem yn credu’n angerddol mewn cynnig bwyd da o gynnyrch lleol ffres, fyddai’n cael ei weini gan staff effeithlon a chyfeillgar mewn lleoliad diffwdan,  hamddenol. Yr adeg honno, roeddem eill dau’n ddibrofiad, prin wedi gadael y coleg ac yn ein hugeiniau cynnar. Wrth edrych yn ôl, mae

Read more

20
Medi

Apêl at unrhyw un sy’n hel ffrwythau gwyllt: Dewch â llus i ni, ac fe rown ni gwrw i chithau!

Daw’r cynnig ‘llus am gwrw’ oddi wrth Fragdy’r Hafod, sef bragwyr cwrw crefft o’r Wyddgrug. Bydd y llus ychwanegol yn eu helpu i fragu mwy o lawer nag arfer o’u Cwrw Llus (Bilberry Brew) blasus, mewn da bryd ar gyfer dathliad bwyd a diod Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru yr Hydref yma. Bydd gan Bragdy’r Hafod angen 10kilo o’r ffrwythau bach

Read more

20
Medi

Be da chi’n wneud pan nad yw ‘Heliwch eich ffrwythau eich hunain’ yn gweithio ddim mwy?

Rydw i a’m chwaer yn pendroni dros hyn ers dwy flynedd, ar ôl i ni gymryd yr awenau yn fferm ffrwythau’r teulu yn 2014. Ein rhieni wnaeth sefydlu’r fferm ddiwedd yr 80au ar ôl symud yma i wireddu eu breuddwyd o fyw yn y wlad. Aeth pethau’n dda yn ystod y 90au a’r 00au, a byddai pobl yn teithio milltiroedd

Read more

2
Medi

Gardd Lysiau Mostyn

Mae yna rywbeth apelgar iawn am siop ffrwythau a llysiau hen-ffasiwn: rhesi taclus o gynhyrchion mewn blociau gwych o liw, chwe math o afalau o Brydain yn yr Hydref, gwrdiau o bob lliw a llun, bananas yn hongian o fachau siop cigydd, a dim sôn am blastig yn unman. Gardd Lysiau Mostyn yw fersiwn fyw ac egnïol paradwys bob ‘foodie’,

Read more

23
Awst

Datganiad i’r wasg

Yr Hydref eleni, fe gynhelir fiesta 40 diwrnod o brofiadau yn ymwneud â bwyd i ddathlu’r amrywiaeth wych o gynnyrch sydd gan ogledd ddwyrain Cymru i’w gynnig. Bydd Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru yn rhedeg trwy fis Medi, Hydref ac i fis Tachwedd gyda 30 o ddigwyddiadau yn arddangos sut y gall ymwelwyr a thrigolion lleol flasu traddodiad coginio cyfoethog y

Read more

23
Awst

Taith Hydrefol Bragdy’r Hafod – dydd Sadwrn 12 Hydref

Mae Bragdy’r Hafod yn agor drysau’r bragdy yn yr Wyddgrug ar ddydd Sadwrn 12 Hydref fel rhan o Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru. Dechreuodd y cwmni teuluol yma fragu yng Ngwernymynydd yn 2011. Erbyn hyn, maent wedi agor bragdy 15 baril yn Lôn Nwy/Gas Lane, Yr Wyddgrug, a dyma ble fydd y daith yn cael ei chynnal. Mae’r safle gwreiddiol, ar

Read more

5
Awst

Croeso i Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru

Rydym ni’n fyw! Croeso i Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru. Yn ystod yr Hydref, rydym yn mynd i ddod â dros 30 o ddigwyddiadau unigryw sy’n gysylltiedig â bwyd i chi, ar draws Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam. Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn ychwanegu llawer o ddigwyddiadau i chi gael eu harchebu ar y wefan newydd hon –

Read more

instagram